Ortadoğu'da Dürziler

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) - İzzettin Artokça

26 Sayfa

Dürzilik,Şii eğilimli bir mezhep ya da inanış olmakla birlikte gizliliğe, gizliliğin sürdürülmesi için takiyyeye büyük önem vermektedir. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezinden (TASAM) İzzettin Artokça tarafından hazırlanan raporda, Ortadoğu'da Dürzilik'in tarihi seyri ve Dürzilerin güncel durumu incelenmektedir.