Tahriru'ş Şam'ın gözünden 'Dünya Düzeni'

Tahriru'ş Şam'ın gözünden 'Dünya Düzeni'

Yapılanmanın ileri gelen yöneticilerden olan Abdullah eş Şami, mevcut dünya siyasetine ve Birleşmiş Milletler yapısına olan bakışlarını ortaya koydu.
Mepa Haber Merkezi
Tahriru'ş Şam'ın öncüllerinden olan Şam'ın Fethi Cephesi'ni oluşturan Nusret Cephesi, birkaç sene önce yayınladığı bir video çalışmasında mevut dünya sistemine bakışlarını ortaya koymuştu.

Videonun ilgili bölümünde konuşan kişi o dönem Nusret Cephesi'nde, şimdi ise Tahriru'ş Şam'da kadılık görevini yürüten Ebu Abdullah eş Şami künyeli Abdurrahim Attun. Arap Baharı ve kurulu dünya düzeni hakkında konuşan şer'i kadı, Osmanlı hilafetinin yıkılmasıyla Birleşmiş Milletler merkezli yeni bir dünya düzeni teşkil edildiğinden söz ediyor.
 

Yeni dünya düzeninin siyasi otoritesini Birleşmiş Milletler'in temsil ettiğini söyleyen Ebu Abdullah eş Şami, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden söz ediyor. Amerikan doları ve IMF'nin de yeni sistemin iktisadi yönünü temsil ettiğini ifade eden şer'i kadı, bu düzenin İslami hilafetin ortadan kalkmasıyla oluşturulduğunu sözlerine ekliyor.

İslam coğrafyasını işgal eden devletlerin, coğrafyada kendilerine bağlı kukla rejimler oluşturduklarını öne süren eş Şami, dünya düzenine bağlı bu rejimlerin Batı tarafından desteklendiğini belirtiyor.

Kaynak: Mepa News