Dünyada 264 milyon çocuk eğitimden yoksun

Dünyada 264 milyon çocuk eğitimden yoksun

UNESCO, dünya genelinde 264 milyon çocuğun örgün eğitimden yoksun olduğunu bildirdi.
Mepa Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünya genelinde 264 milyon çocuğun örgün eğitimden yoksun olduğunu bildirdi.

UNESCO, Birleşmiş Milletlerin (BM) eğitim alanındaki 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) konusundaki gelişmeleri izlemeyi amaçlayan Küresel Eğitim İzleme Raporu'nu yayımladı.

AA'nın haberine göre raporda, dünya genelinde eğitim çağında okula gitmeyen çocuk sayısının 2000'lerin başındaki hızlı düşüşün ardından istenilen oranda azaltılamadığı vurgulandı.

BM üyesi 128 ülkede, 2010-2015 yıllarında yapılan hane halkı anketlerine göre, ilkokulu bitirme oranı yüzde 83, ortaokulu bitirme oranı yüzde 69, liseyi bitirme oranı ise yüzde 45. 128 ülkenin 40'ında her 4 çocuktan ancak 1'i orta öğrenimi tamamlayabiliyor. Ortaokulu bitirme oranı ise ancak 14 ülkede yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.