1. ANALİZ

  2. Analiz | Gazze halkının İsrail işgaline karşı direnişten başka yolu yok
Analiz | Gazze halkının İsrail işgaline karşı direnişten başka yolu yok

Analiz | Gazze halkının İsrail işgaline karşı direnişten başka yolu yok

"Gazze'deki ve ötesindeki Filistinliler için, Fanon'da olduğu gibi, ortak dünyamızın sefil insanları için 'savaşmak tek çözümdür.'"

A+A-

Nicki Kattoura ve Geo Maher | Middle East Eye | Tercüme: Mepa News

"Peki Hamas'ı kınıyor musunuz?" Bu soru bir saat gibi işliyor.

Sokakta, kampüste ya da bir Filistinlinin veya Filistin kurtuluşunun bir destekçisinin ana akım bir medya kuruluşuyla röportaj yaptığı nadir anlarda bu soru kaçınılmaz olarak geliyor. Bir açıdan nedenini biliyoruz: Hamas'tan tüm Filistinlileri sorumlu tutarak, Filistin direnişi bir bütün olarak vekaleten itibarsızlaştırılabilir.

Filistinlilere yönelik askeri şiddetin gerçek temsilcileri olan İsrailli askeri ve siyasi yetkililer CNN'de gösterildiğinde, konuşmaya başlamanın ön koşulu olarak halı bombardımanını, toplu cezalandırmayı veya sivillerin hedef alınmasını kınamaları istenmiyor.

Ancak Filistinli konuşmacılar farklı bir gerçeklikle karşı karşıya. Acımasız bir askeri işgali kınamak için haklı olarak odak noktasını değiştirdiklerinde, hızla geri çevrilirler ve zorunlu başlangıç görevine yeniden dönmek zorunda bırakılıyorlar: Kınama.

"Kınıyor musunuz?" dilbilgisi yapısı 75 yıllık yerleşimci sömürgeciliğini basit bir evet ya da hayıra indirgeyen bir yanılgı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu süreçte kişisel duyguları merkeze alarak bireyselleştiriyor: Geçtiğimiz ay 10 binden fazla kişinin ölümüne neden olan soykırım saldırısını kınamak bir yana, bundan bahsetmek için bile önce Filistinlileri kınamak gerekiyor.

Açık olmalıyız: Bu kınama çağrısı bir tuzaktır. Ve zaten mahkum edilmiş olanları tuzağa düşürmek için tasarlanmıştır.

Halihazırda mahkumlar

Eşi benzeri görülmemiş 7 Ekim olaylarından bu yana pek çok kişi rehberlik ve ilham almak için sömürge karşıtı devrimci Frantz Fanon'a başvurdu. Cezayir'in sömürge karşıtı mücadelesinin potasında kaleme aldığı "Yeryüzünün Lanetlileri"nde Fanon, koloniyi ikiye bölünmüş bir dünya, iyi ve kötünün Maniheist dünyası, coğrafi bölünmenin saf şiddetle kurulduğu ve sürdürüldüğü, başka pek az şeyin olduğu bir dünya olarak tanımlamıştı.

Bu tanımlama günümüz Filistin'i ve hatta Gazze'deki açık hava esir kampı için son derece uygun. Sömürgecilikten kurtulmanın kaçınılmaz olarak şiddet içeren bir mesele olduğuna dair sık sık dile getirdiği ısrarı da öyle: Sömürgeci şiddet on yıllardır Gazze'ye acımasızca pompalanıyor. Bu bir noktada, tıpkı bir balon gibi, ancak patlayabilir.

Ancak Fanon için aynı derecede önemli olan bir diğer konu da kınama meselesidir. Aslında onun meşhur "lanetli" ifadesi, lanetlenmiş ya da kınanmış anlamına gelen "damnés"in kötü şöhretli ve yanıltıcı bir çevirisinden başka bir şey değildir.

Sömürgeci tahakküm, açgözlülüğünü meşrulaştırmak için, sömürgeleştirilenleri insanlıktan çıkarır, bu aşırı sömürülmüş, köleleştirilmiş kitleleri ırksallaştırır ve basitçe "manzaranın bir parçası" haline indirger. Kendilerini bir tür yeraltı varoluşunda, Fanon'un "yokluk bölgesi, gerçek bir cehennem" olarak tanımladığı bir yerde kapana kısılmış bulurlar. Sivil haklar avukatı ve yazar Dylan Saba'nın 7 Ekim'den kısa bir süre sonra paylaştığı gibi: "Cehennemden çıkmanın etik yolu nedir?"

Bu kınamanın dini değerlere sahip olması tesadüf değildir. Fanon sömürge dünyasını iyi ve kötü arasında bölünmüş olarak gördüyse, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da benzer şekilde Maniheist terimlerle "ışığın çocukları ile karanlığın çocukları" arasındaki kıyamet savaşından bahsetmiş, hatta Gazze'deki imha kampanyasını haklı çıkarmak için İncil'deki "Amalek" terimini kullanmıştır. Ve temel sömürgeci ikilik -medeniyete karşı barbarlık ikiliği- bugün şaşırtıcı derecede çekiciliğini korumaktadır.

Atlantic'ten Eliot Cohen'e göre Hamas'a karşı verilen mücadele "barbarlıkla ilgilidir" ve "barbarlar şiddetten zevk aldıkları için savaşırlar" ve "acı çektirmek, işkence etmek, tecavüz etmek ve hepsinden önemlisi aşağılamak için ellerinden geleni yaparlar." Ve Filistin mücadelesinin sömürgecilik karşıtı bir mücadele olduğunu inkar etmek için umutsuz bir girişimde bulunan Siyonist filiz Simon Sebag Montefiore, "Hamas saldırısının katliam ve insan ganimetleri için yapılan bir Ortaçağ Moğol akınını andırdığını" yazarak, kendi dilinin açık sömürgeciliğiyle bunun tam tersini kanıtlıyor.

Fanon'un büyük hocası Aime Cesaire'in çok güçlü bir şekilde savunduğu gibi, sömürgecilik ve uygarlık yalnızca birbiriyle bağdaşmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda vahşeti ve insanlıktan çıkarmayı meşrulaştırarak sömürgeciler kendilerini de aktif bir şekilde insanlıktan çıkarır ve bu süreçte barbarlaşırlar.

Son haftalarda İsrail askerlerinin Filistinli rehineleri aşağıladığı, hatta Haaretz'in bile esirleri nasıl soyduklarını, üzerlerine işediklerini ve sigarayla yaktıklarını bildirdiği çok sayıda video kaydı bulmak şaşırtıcı değil. Cesaire, "Hiç kimse masumca sömürgeleştirilemez" diye yazıyor. Uygulanan her kötü muamele ile "bir kangren ortaya çıkıyor" ve İsrail barbarlığa bir adım daha yaklaşıyor. Birileri Cohen ve Montefiore'ye burunlarının dibinde gerçekleşen işkence, tecavüz ve aşağılamalardan haberdar etmek isteyebilir.

Basitçe söylemek gerekirse, Filistinliler zaten mahkum edilmiş durumda ve bu sembolik dışlamanın çok gerçek maddi sonuçları var. İnsanlığın sınırına dayanmış olan bu insanlara, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ifadesiyle "insan hayvanlar" için hiçbir şiddet fazla gelmiyor.

'Yeryüzündeki cehennem'

Ve her şeyin yapılabileceği yerde, her şey yapılacaktır - soykırım önceden haber verilmiştir.

İsrail'in 2021'de Gazze'ye düzenlediği ve 260'tan fazla Filistinlinin ölümüne yol açan bir önceki saldırısı sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze'yi "yeryüzündeki cehennem" olarak tanımlamıştı. 1,4 milyon Filistinlinin ülke içinde yerinden edildiği, evlerin yarısından fazlasının yıkıldığı, hastanelerde elektrik ve yakıtın olmadığı, yaralıların ampute edildiği ve hamile kadınların anestezi uygulanmadan sezaryenle alındığı son bir ay içinde bu gerçek daha da katmerlendi.

Ancak Filistinlilerin insanlığın sınırlarına itilmesi ve yeryüzünde cehenneme mahkum edilmesi yeterli değildir. Karşı koymaya ve kendilerini ötelerindeki insanlıktan ayıran duvarları yıkmaya cüret ettikleri için kendilerini de kınamaları gerekir.

Sapkınlık nefes kesicidir ve pek çok kişinin haklı olarak gösterdiği gibi mantık da istismarcıdır. Bugün Filistinlilerden "Hamas'ı kınamalarını" istemek, kendi zulümlerini desteklemelerini talep etmektir ve bu bir tuzaktır çünkü söyleyecekleri hiçbir şey yeterli olmayacaktır (Temsilciler Meclisi'nin milletvekili Rashida Tlaib hakkında verdiği gensorunun da açıkça ortaya koyduğu gibi).

Ancak kınama bir tuzaktan daha fazlasıdır. Aynı zamanda bizi söylemsel alana kaydıran ve her yerde her zaman dekolonizasyonun somut gerçekliği olan toprağı geri alma ve özgürleşmeden uzaklaştıran bir eylem engelidir.

Devam eden Filistin soykırımının maddi gerçekliğini, ne İsraillileri hayata döndürebilecek ne de İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne attığı 30 bin tondan fazla bombayı (Hiroşima ve Nagazaki'nin toplam nükleer yükünden daha fazla ve çok daha küçük bir bölgede yoğunlaşmış) tersine çevirebilecek boş laflarla geçiştiriyor.

Genel Sekreter Guterres de tersine, sözde uluslararası hukuku korumak üzere tasarlanmış uluslararası bir organı yönetirken, on yıllardır süren bir işgali ve bir aydan kısa bir süre içinde onlarca savaş suçu işleyen bir sömürge devletini kınamakta güçlük çekiyor.

Peki cehennemden nasıl çıkılır? Fanon'a göre, dekolonizasyonun sadece şiddet içerikli olabilmesinin temel nedenlerinden biri, sömürülenler hangi taktikleri seçerlerse seçsinler, tanım olarak her zaman şiddet kullanan kişiler addedilecek ve karşılığında orantısız bir vahşetle karşılaşacak olmalarıdır. Bu durum, İsrailli keskin nişancıların 223'ten fazla barışçıl Filistinliyi öldürdüğü 2018 Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde ve suç ortağı kurumları boykot etme çağrılarının yaygın bir şekilde suç sayılmasıyla yeterince açık bir şekilde görülmüştür.

Hayır, kınamadan kaçış ancak maddi olduğu kadar sembolik de olan bir patlamayla başlayabilir, aynı zamanda bir kırılmadır bu: Görünürlüğe, varoluşa, varlığın kendisine karşı. Bu, Gazze'nin altındaki 300 millik tünel ağının gerçekliğiyle karışan metaforlarla, yeraltındaki görünmezlikten bir çıkıştır.

Siyonist devletin yenilmez olmadığının ve Filistinlilerin sanıldığından çok daha güçlü olduğunun -kendine ve dünyaya- gösterilmesiyle başlar. Bu ontolojik hapishane kaçışı çoktan başladı, sonraki aşamaları ise kaçınılmaz.

Mülksüzleştirilenler, tuzağa düşürülenler, kapana kısılanlar, yerleşimci sömürgeciliğin yavaş ölümü altında var olmaya mahkum edilenler için hiçbir söz yeterli olmayacaktır. Zalimleri yollarının yanlışlığına ikna etmeye çalışırsak yüzümüz mosmor kesilecektir.

Dünya bizim kınamamızı talep etmeye devam ederken, İsrail ve ABD binlerce askeri seferber etti. ABD bir seyir füzesi denizaltısını "özel operasyon gücü" ile birlikte yakın sulara konuşlandırdı. Tüm bunlar, ordusu ya da donanması olmayan vatansız bir halka karşı kuşatılmış bir hapishanede devam eden kara işgali için yapıldı.

Neyse ki bugün saldırının en ağır yükünü taşıyanlar kınamanın anlamsal tuzağına yakalanmadılar. Gazze'deki ve ötesindeki Filistinliler için, Fanon'da olduğu gibi, ortak dünyamızın sefil insanları için "savaşmak tek çözümdür".

HABERE YORUM KAT

UYARI: Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Mepa News, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Her bir yorum 600 karakterle (boşluklu) sınırlıdır.
1 Yorum