1. SİYASET-STRATEJİ

  2. "Ay'da petrol var": Örtülü istihbari operasyonun teorik çerçevesini anlamak
"Ay'da petrol var": Örtülü istihbari operasyonun teorik çerçevesini anlamak

"Ay'da petrol var": Örtülü istihbari operasyonun teorik çerçevesini anlamak

"Ay'da petrol olmaz. Bu çok açık bir gerçekken, siz eğer insanların 'Ay'da petrol olduğuna' inanmalarını sağlamak isterseniz, yine de bunu yapabilirsiniz."

Mepa News | Haber Merkezi
A+A-

Ümit Özdağ - İstihbarat Teorisi

Ay'da petrol bulunduğuna dair bir haber okursanız, bunun derhal yalan olduğunu düşünebilirsiniz, ki doğru düşünüyorsunuz demektir. Çünkü petrolün oluşması için bitkilerin fosilleşmesi gerekir. Ay'da ise bitki yoktur ve olmamıştır. Öyle ise Ay'da petrol olmaz. Bu çok açık bir gerçekken siz eğer insanların "Ay'da petrol olduğuna" inanmalarını sağlamak isterseniz, yine de bunu yapabilirsiniz. Bunun için gereken doğru teknikleri kullanmanız yeter. Önce bazı uzmanları Ay hakkında bildiklerimizin yeterli olmadığını, Ay'daki doğal kaynakların dünyada­ ki doğal kaynak sıkıntısı için bir çare olabileceği konusunda ma­kaleler yazarlar. Bu makaleler gazetelerde haber yapılır.

Ön propa­ganda

Sonra Ay'daki doğal kaynaklada ilgili sempozyumlar düzenlenir ve böylece kamuoyunun kafasında Ay-doğal kaynaklar ikilisi konusunda bir zihinsel hazırlık bir aşamaya taşınmış olur. Bu döneme "ön propa­ganda dönemi" diyebiliriz. Bu dönem gerçekleştirdikten sonra ikinci aşamaya geçilir ve ikinci aşamada sanayideki gelişmenin dünyanın her yerine yayılması sonucunda petrol kaynaklarının küresel talebi karşı­lamadığı doğrultusunda yayınlar ve televizyon konuşmaları yapılırken, makaleler yapılır, yazılır, röportajlar yapılırken Ay'da petrol bulunması ihtimali olduğu tartışmaları kamuoyuna yoğun bir şekilde taşınmaya başlanır. Bu süreçte özellikle "Ay'da petrol olamaz" diyen bilim adamları ve politikacıların görüşlerinin yetersiz, bilimsel değil ve ilerlemenin karşısında olduğu şeklinde kamuoyuna bir intiba verilmesi gerekir.

Aynı süreçte değişik basın, yayın organlarında ay yüzeyinde petrol benzeri bir maddenin bulunduğuna dair düzenli olarak da haberler yayınlanmasında fayda vardır. Kamuoyu bu süre içerisinde Ay'da pet­rol görüşüne daha fazla alışacaktır. Bu süreçte yine bazı bilim adamla­rına aydaki petrolü araştırmaları için geniş mali kaynaklar oluşturu­lur. Bu bilim adamlarının yaptıkları ayda petrol olduğuna dair ihtiyatlı ve ihtiyatsız açıklamalar basında abartılı şekilde yer almalıdır. Hatta "Ay'da Petrolü Sevenler Derneği" diye bir dernek kurulabilir, t-shirt'ler yapılabilir, sevilen bazı markalar ile "Ay'da petrol var" görüşü bir araya getirilebilir. "Ay'da petrol olduğu" görüşünün ders kitapları­na konulması için de artık baskıların yapılmasına başlanılabilir.

Psikolojik baskı

Bu arada "Ay'da petrol olduğu" görüşünü savunanlar basında bir­birlerine atıfta bulunarak tezlerinin doğruluğunu kanıtlamaya başlar­lar. Yani "Ay'da petrol var" görüşünü savunan Mehmet aynı görüşü savunan Ahmet'i tezinin doğruluk kaynağı olarak gösterebilir ve ayda bulunan petrolün dünya ekonomisinin yapacağı katkıların hayatı nasıl ucuzlatacağı, üretimin ucuzlamasıyla gelirlerin nasıl artacağı, küresel bir refah döneminin nasıl başlayacağına dair ekonomik araştırmalar artık yayınlanır ve televizyon programlarında tartışmaya açılır.

Kuracağımız psikolojik baskı ile "Ay'da petrol olduğu"na inanma­ yanları dahi bu görüşleri açıklamaktan korkar hale getirmeliyiz. Hatta bir kısmı "Tamam Ay'da petrol var, ancak arayacak isek de bunu onu­rumuzla arayalım" demeli, bu noktaya gelmelidirler. Artık zafer bi­zimdir, çünkü doğru dürüst karşımızda kimse kalmamıştır. Enerji sektöründen emekli olan ve Ay'da petrol olduğunu savunanların des­teğinin alınması önemlidir.

Ancak inanmayanların ayda petrol olduğuna görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaları rahatsızlık vericidir. Onların mümkün olduğu kadar az bu görüşlerini dile getir­meleri sağlanmalı. "Yazık işte böyleleri de var. Ne yapalım? Onlar da sonunda gerçeği görecekler" şekilde onlara acıyarak bakılmalı ve bun­ların ayda petrol bulunmamasından çıkarı olan çevrelere mensup olduğu sürekli ve sürekli tekrarlanmalıdır.

Halkın Ay'da petrol olup olmadığı konusunda ne düşündüğünü de ilgili olarak kamuoyu araştırmaları yapılmalı, bu araştırmalarda der­neklerde "Ay'da petrol bulunursa iyi olur mu?" sorusu sorulmalı, "evet, olurdu" diyenlerin "Ay'da petrol bulunduğuna" inandıkları tek­rar ve tekrar basında açıklanmalıdır.

Üniversitelere verilecek fonlarla üniversite öğrencilerinin bu ko­nuda yazacakları makalelerle ilgili yarışmalar düzenlenmelidir. "Ay'da petrol olduğunu" ileri sürenler mali olarak ödüllendirilmelidir. Onlar, bu görüşlerinde samimi olmasalar dahi, bir süre sonra bu görü­şe inanmak ve hatta Ay'da petrol olduğunun kesin savunucuları olmak zorunda kalacaklardır. Aksi halde vicdanları kendilerini rahatsız eder.

Böylece tezimizin en güçlü savunucularının da zaman içerisinde ortaya çıktığını göreceğiz. Aslında halkın çoğunluğu bütün çabamıza rağmen bize inanmayacaktır. Ama kimse bize karşı örgütlü bir direnci temsil edemeyecektir. Aydınların büyük bir kısmı Ay'da petrol oldu­ğuna inanmayacaktır ama toplum içinde yaptıkları açıklamalarda "Ay'da petrol bulunursa çok iyi olur" diyeceklerdir. Artık sonuca var­dığımızı söyleyebiliriz.

twtbanner-001.jpg

HABERE YORUM KAT

UYARI: Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Mepa News, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Her bir yorum 600 karakterle (boşluklu) sınırlıdır.