El Kaide Lideri: Türkistanlılar Arap Baharı'nın seyrini değiştirecek

El Kaide Lideri: Türkistanlılar Arap Baharı'nın seyrini değiştirecek

El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri, ses kaydı olarak yayınladığı yeni konuşmasında Doğu Türkistanlı cihat yanlılarına geniş yer ayırdı.

Eymen el Zevahiri'nin "İslam Baharı" serisinin 9. bölümü 2 Temmuz'da sosyal medyada yayınlandı. Serinin diğer bölümleri gibi bu bölümün yayınlanma zamanı da muhtemelen geciktirildi. Bunu, Mayıs ayında ABD hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden Taliban emiri Molla Mansur'a bağlılığından bahsetmesinden de anlıyoruz. El Kaide lideri videoda Molla Mansur'un ölümünden söz etmiyor.

Zevahiri'nin konuşmasının büyük bir bölümünde, Doğu Türkistanlı Müslümanların dünyanın dört bir tarafında cihat dalgasını yaymaktaki kararlılıklarını övüyor. Doğu Türkistan, Çin tarafından Sincan Özerk Bölgesi olarak isimlendirilen bölgeyi ifade ediyor.

El Kaide ve Türkistan İslam Partisi

Zevahiri videoda özellikle, bugünlerde Türkistan İslam Partisi adıyla anılan Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin kurucusu ebu Muhammed el Türkistani'yi methediyor. Hasan Mahsum adıyla da bilinen ebu Muhammed el Türkistani, 2003 yılının sonlarına doğru Pakistan askerlerinin bir El Kaide kampına düzenlediği baskında öldürülmüştü. 

Hasan Mahsum'un ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terörist olarak tanımlanmış halefi Abdulhak, 2005 yılında El Kaide'nin üst düzey şura konseyine girmişti. Abdulhak halihazırda, Suriye ve Afganistan gibi sıcak çatışma bölgelerinde el Kaide ile birlikte savaşan Türkistan İslam Partisi'nin lideri konumunda bulunuyor.

"Efsanevi cihatçılar"

Zevahiri videonun uzun bir bölümünde Taliban dönemi Afganistan'ından ve Taliban'ın, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan cihatçılara sürekli bir sığınma imkanı tanıdığından bahsediyor. El Kaide lideri, konuşmasının geçmişten bahsettiği bu bölümünde Hasan Mahsum'dan bahsediyor, ismini "efsanevi cihatçılar" arasında zikrediyor.

Zevahiri'nin Hasan Mahsum'dan böyle bahsetmesi, Türkistan İslam Partisi'nin el Kaide küresel ağının bir parçası olduğunun bir işareti.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Türkistan İslam Partisi tarafından yayınlanan uzun bir videoda Abdulhak'a ait bir ses kaydına da yer verildi. Video el Kaide bahisleriyle doluydu ve bir kez daha Türkistan İslam Partisi'nin Eymen el Zevahiri'nin küresel hareketiyle bağlantısına dair açık sinyaller verdi.

Çin; "Ateist Bir İşgalci"

Yeni videonun başlarında, el Kaide'nin propaganda kolu es-Sahab, Doğu Türkistan'da Çin tarafından baskı gören Müslümanların görüntülerine yer veriyor. El Kaide, Müslümanları sıklıkla çeşitli zulümlerin kurbanları olarak tasvir ediyor. Böylece yerel Müslüman kitlelerin öfke ve rahatsızlığından yararlanmayı umuyor.

Fotoğraflar gösterilirken Zevahiri, Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanların ibadet etmesini engellediğini ve onları din değiştirmeye zorladığını ifade ederek Çin'i "ateist bir işgalci" olarak niteliyor.

El Kaide lideri Zevahiri, "Doğu Türkistanlı Müslümanların, Çin'in Ateizm seline karşı 40'tan fazla ayaklanma başlattığını, bu isyan dalgasının en nihayetinde işgalci Çinlilere karşı cihatçı bir harekete dönüştüğünü" söylüyor. 

Zevahiri, "Doğu Türkistanlı cihatçıların bugünkü mücadelesinin bir boyutunun da Müslümanları İslam hükmüne dönmeye ikna etmek ve böylece Çin hükümetinin ateistleştirme çabalarını bertaraf etmek olduğunu, çocukları İslami ilkelere ve İslam şeriatı kurallarına uygun bir eğitimden geçirmenin bu mücadelenin bir gereğini teşkil ettiğini" savunuyor. Zevahiri'ye göre bu yol "İslam Ümmeti"ni yeniden İslam'a döndürecek bir yol.

Zevahiri'nin konuşması, el Kaide'nin gerilla savaşı stratejisi ile de bağlantılı.

El Kaide yerel problemlerde değiniyor ve bu problemleri cihatçıların amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanmak için ideolojik süzgeçlerden geçiriyor. Çin'in sert politikaları da Doğu Türkistan'daki halk nezdinde hoşnutsuzluk yaratarak adeta bu amaçlara destek oluyor. Örneğin Çin hükümeti, Ramazan ayında devlet memurlarının oruç tutmalarını yasaklamıştı.

Cihatçılar, bu tür politikaları reddeden yegane kimseler değil. Doğu Türkistan'da organize olmuş başka gruplar ve sıradan insanlar da Çin hükümetinin bu politikalarına şiddetle karşı çıkıyor.

IŞİD'e karşı mesajlar

El Kaide'nin yeni "İslam Baharı" videosu, IŞİD'in sözde hilafetinin meşruiyetini sarsmayı amaçlayan birkaç argüman içeriyor. Videonun bir bölümünde, Kafkasya İslam Emirliği'nin öldürülen emiri Ali ebu Muhammed el Dağıstani'den bahsediliyor. Eylül 2015'te Rus askeri kuvvetleri tarafından öldürülen Dağıstani, Ebubekir el Bağdadi'nin projesinin ateşli bir muhalifiydi. Önceden yayınlanan bir ses kaydında Dağıstani, Bağdadi'yi "mücahidlerin saflarını bölmek ve hiç bir mücahid liderin fikrini almadan bir 'hilafet' ilan etmekle" suçlamıştı. 

Cihat için 'hicret'

Videoda Zevahiri, Taliban dönemi Afganistan'ını IŞİD'e karşı bir örnek olarak getiriyor ve bu dönemin cihatçı birliğin bir modeli olduğunu iddia ediyor.

El Kaide lideri bu argümanına, modern cihatçılığın "manevi babası" sayılan Abdullah Azzam ve Irak el Kaidesi'nin kurucusu ebu Musab el Zerkavi örneklerine işaret ederek başlıyor. Zevahiri "her ikisinin de kendi ülkelerinde Yahudilere karşı cihad etme imkanı bulamadığını, bu sebeple de Afgan mücahidlerin saflarına katılacakları Afganistan ve Pakistan'a 'hicret' ettiklerini" söylüyor. Zevahiri daha sonra, 11 Eylül'ün ardından Zerkavi'nin İran'a göç ettiğini ve ardından Irak'a geçtiğini belirtiyor.

Zevahiri ve es-Sahab propaganda kolu, Taliban döneminde Afganistan'ın cihatçılar için bir güvenli bölge niteliğinde olduğuna vurgu yapıyor. 

Zevahiri, Usame bin Ladin'in cihad etmek için Sudan, Afganistan ve Pakistan'a "hicret" ettiğine dikkat çekiyor. Usame bin Ladin "Yahudilere ve Haçlılara karşı cihad etmek üzere 'Küresel İslami Cephe'yi teşkil etmiş" ve ardından "Taliban'ın ilk lideri, 'Mü'minlerin emiri' Molla Ömer'e biat etmişti."

Zevahiri bu aşamada; Usmae bin Ladin'e biat ederek Molla Ömer'e sadakat yemini eden Zerkavi, Ebu Hamza el Muhacir, Ebu Ömer el Bağdadi gibi cihatçıların tek vücut halinde olduğunu savunuyor. Ebu Hamza el Muhacir ve Ebu Ömer el Bağdadi öldürüldükleri 2010 yılının Nisan ayına kadar IŞİD'in öncülü Irak İslam Devleti'nin liderliğini yaptığından, bu argüman dolaylı olarak IŞİD'i hedef alıyor. 

Zevahiri, "Ebu Muhammed el Türkistani'nin (Hasan Mahsum) de Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği'ne biatlı olduğunu" söyledi.

Taliban'ın İslam Emirliği'nin Savunusu ve Suriye Savaşı

Videoda, Taliban'ın 11 Eylül öncesi yükselişinin önemine vurgu yapmak için Ebu Musab el Suri'ye ait birçok görüntü yer alıyor. Halihazırda Suriye'de tutuklu bulunduğu sanılan ebu Musab el Suri, el Kaide'nin propaganda videolarında bugüne dek sıklıkla görülen anahtar bir ideolog. Ebu Musab el Suri'ye ait ders görüntüleri 11 Eylül öncesi kayda alınmış

"İslam Baharı"nın 9. bölümündeki görüntüler, Ebu Musab el Suri'nin 2000 yılının Ağustos ayında, beyaz tahta önünde verdiği derslere ait videolardan alınmış. Görüntülerde ebu Musab el Suri, Taliban'ı "uluslararası sistemin arzularına rağmen gerçek bir İslam devleti kurduğu, İslam şeriatını uyguladığı ve Müslümanlara güvenli bir liman olduğu için" övüyor. Ebu Musab el Suri, son İslami halifeliğin yıkılmasından onyıllar sonra bunun başarıldığını ifade ediyor.

Zevahiri de bu konudan birkaç kere bahsediyor. "Taliban'ın sığınma hakkı tanıdığı kiseler arasında Doğu Türkistanlı muhacir ve mücahitlerin de olduğunu" ifade ediyor. Zevahiri, Hasan Mahsum'un İslam'a destek olmak için hicret eden Abdullah Azzam, Usame bin Ladin, Ebu Musab el Suri, Ebu Musab el Zerkavi gibi cihadın önemli isimlerinden biri olduğuna vurgu yapıyor.

Zevahiri izleyicilere, "Afganistan'ın dağ ve vadilerinin Doğu Türkistanlı mücahidleri çok iyi tanıdığını, Uygur cihatçıların uluslararası toplumun desteklediği ikiyüzlü kimselere karşı Taliban'ın İslam emirliğini müdafaa ettiğini" söylüyor.

Es-Sahab videosu, Kuzey İttifakı lideri Ahmed Şah Mesud'un bu ikiyüzlü kimselerden biri olduğundan bahsediyor. Ahmed Şah Mesud'un Taliban'ı yenmek için Batı'nın desteğini istediği bir videodan görüntüler bu kısımda yer alıyor. 11 Eylül saldırısından 2 gün önce Ahmed Şah Mesud, -El Kaide'nin yaptığı ileri sürülen- bir suikast ile öldürülmüştü.

Doğu Türkistanlı savaşçılar Tora Bora Dağları'nda

Zevahiri "Amerika'nın Afganistan'a düzenlediği Haçlı Seferi sırasında Doğu Türkistanlı mücahidlerin Tora Bora, Veziristan ve Afganistan'ın birçok bölgesinde savaştığından" bahsediyor.

Tora Bora Muharebesi'nde yer alan ve Tora Bora Dağları'nda askeri eğitim alan bazı Uygur savaşçılar şu anda Guantanamo'da tutuklu vaziyette.

Zevahiri aynı zamanda Uygur 'mücahitleri', "Suriye'deki kardeşlerine hızlı bir şekilde yardımda bulundukları için" övüyor. Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed el Colani'nin Türkistan İslam Partisi'nin kendi grubuyla ortak gayret sarfettiğini vurgulayan bir konuşması da bu kısımda yer alıyor.

"Doğu Türkistanlılar Arap Baharı'nın seyrini değiştirecek"

Zevahiri "Doğu Türkistanlıların cihadının Arap Baharı'nın seyrini olumlu manada değiştireceğini" iddia ediyor. "Kendi ideolojilerine ihanet ediyor görünen İslamcı gruplardan" sertçe bahsediyor.

Zevahiri, "İslamcı olduğunu iddia eden fakat laiklerle uzlaşan grupları, Arap Baharı'nı ziyan etmek ve yok etmekle" suçluyor. "Peygamberin menhecinde bir hilafet yeniden kurulana kadar sürecek olan; İslam şeriatı, davet ve Allah yolunda cihad üzerine bina edilmiş 'İslam Baharı'nın Arap Baharı'nın yerini aldığını" iddia ediyor.

Zevahiri, "Türkistan İslam Partisi'ndeki Uygur cihatçılar ve kardeşlerinin elleriyle Suriye'de kazanılacak zaferin, Mısır ve Tunus halkına Ümmet adına bir zafer kazanmak için tek yolun davet ve cihat yolu olduğunu göstereceğini" belirtiyor. 

Zevahiri'ye göre, "Doğu Türkistanlı mücahidler, bütün Ümmete ulusal sınırların tanımamak gerektiğini" kanıtladı. El Kaide lideri, Uygur savaşçılara "İslam ve cihadı yok etmek isteyen Haçlı, Safevi, Nusayri ve laiklere mücahitlerin birliğinin ne demek olduğunu kanıtladınız" diyerek sesleniyor.

"İslam Baharı"nın 9. bölümünden ekran görüntüleri:


Zevahiri, Afganistan'da savaşan Abdullah Azzam ve Ebu Musab el Zerkavi'ye değiniyor


Video, Ebu Musab el Suri'nin derslerinden bazı bölümleri de içeriyor


Başka bir görüntüde, Kafkasya İslam Emirliği'nin öldürülen emiri Ali Ebu Muhammed el Dağıstani, IŞİD'in sözde hilafetini eleştiriyor


11 Eylül saldırısından önce kayda alınan bir videoda Usame bin Ladin, bağlılık (biat) yemininin öneminden bahsediyor


Zevahiri'nin, Mayıs ayında öldürülen Taliban emiri Molla Mansur'a biat görüntüleri de videoda yer alıyor


Türkistan İslam Partisi, sürekli olarak Nusra Cephesi'nin yanında savaşıyor. Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed el Colani, bir videoda bu birliği vurguluyor


Zevahiri, Kuzey İttifakı lideri Ahmed Şah Mesud gibi "ikiyüzlü" kimselere karşı Taliban'ın İslam emirliğini müdafaa eden Uygur savaşçılardan övgüyle bahsediyor


Es-Sahab, Ahmed Şah Mesud'un ABD ile işbirliğini vurgulamak için "11 Eylül Komisyonu Raporu"ndan alıntılara yer veriyor

The Long War Journal analisti Thomas Joscelyn tarafından hazırlanan bu haber Mepa News okurları için derlenerek tercüme edilmiştir.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Mepa News, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Her bir yorum 600 karakterle (boşluklu) sınırlıdır.