İngiliz emperyalizmi Hint yerel sanayisinin sonunu nasıl getirdi?

İngiliz emperyalizmi Hint yerel sanayisinin sonunu nasıl getirdi?

"İngilizlerin Hindistan'ın yerel sanayi kollarını ne büyük bir titizlikle yok ettiklerini bilmiyor olabilirsiniz."

Hikayeyi biliyorsunuz. Canlı bir ulus, küresel ticaret ve kültürde gelişir ve bir imparatorluğun dikkatini çeker. İmparatorluk devreye girer, ulusu ele geçirir, emperyalistleri ortadan kaldırmak ve haklı olarak onların olanı talep etmek için bir taban hareketi yükselene kadar iki yüzyıl boyunca onları esaret altında tutar. İşte bu Hindistan'ın hikayesidir.

Ancak İngilizlerin Hindistan'ın yerel sanayi kollarını ne büyük bir titizlikle yok ettiklerini bilmiyor olabilirsiniz. Buna Hindistan'ın el dokuma tekstil endüstrisi de dahildir. Örneğin, 17. yüzyılda Hindistan'ın dünya tekstilinin %25'ini ürettiğini ve 1947'ye gelindiğinde İngiliz sömürgecilik faaliyetleri neticesinde bu payın sadece %2'ye düştüğünü biliyor muydunuz? (Das 2002)

İngilizler tarafından yapılan bu ahlaksız yıkım, şimdi Ooty olarak bilinen İngiliz yerleşimi Ootacamund'un kurucusu John Sullivan'ın 1840'ta gözlemlerini doğruluyor: “İngiliz gelişir ve bir sünger gibi hareket eder, Ganj kıyılarından zenginlikler toplar ve onları Thames kıyılarına atar.”

Peki İngiltere bunu tam olarak nasıl yaptı? Kullandıkları stratejilerden bazıları, bölgedeki askeri varlıkları tarafından uygulanan kaba kuvvet yöntemleriydi, diğerleri ise otomatik olarak zarar veren kurnaz ekonomik hamlelerdi. Emperyal Britanya'nın Hint dokuma tezgahı endüstrisine kalıcı olarak zarar vermek için kullandığı beş yöntemi inceliyoruz.

Fiyat sabitleme ve alıcı tekeli

Hindistan, dünyanın geri kalanıyla tekstil ticareti konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Anonim bir Yunan tüccar tarafından yazılan antik Preiplus Maris Erythraei metni, MS 1. yüzyılda Hindistan ve Roma arasındaki ticari ilişkilerin hesaplarını içerir. Kuzey Kafkasya bölgesindeki son arkeolojik kazılar, Hindistan'da üretilen tekstillerin MÖ 3000 gibi erken bir tarihte İran ve Orta Doğu'ya ihraç edilmiş olabileceğini düşündürmektedir (Crill 2015).1590'ların sonlarında, Babür kralı Ekber'in saray tarihçisi Ebu'l Fazl, resmi kayıtlarını topladığı Ayn-i Ekberi'de isimli eserde İran, Mısır ve Avrupadan ithal edilen ipek kumaş örneklerini belgelendirmiştir.

1612'de İngilizler, Hindistan'ın hareketli liman kentleri olan Surat ve Masulipatnam'da iki ticaret istasyonu kurdular. Bu, Hollandalıların Endonezya'da baharatlarla aynı şeyi yapmasından sonra şirketin tekstil ticaretini tekelleştirmeye yönelik ilk adımıydı. Hollandalı tüccarlar, 1599'dan beri Endonezya ve Baharat Adaları'ndan benzeri görülmemiş kar oranlarıyla baharat taşıyorlardı ve İngiliz tüccarlar onlara yetişmek istedi. Ancak Hollandalılar tarafından bölgeden dışlandılar ve bunun yerine Hindistan'a ve onun tekstil ticaretine göz diktiler (Dalrymple 2019). Ticaret istasyonlarını kurduktan kısa bir süre sonra, yerel dokumacıları, onları münhasıran İngilizlere satmaya zorlayan sözleşmelere bağladılar, böylece piyasa fiyatlarını sabitlediler ve fahiş kârlar elde etmelerine izin verdiler. Bazı durumlarda, şirket tekstil fiyatlarını o kadar düşük tuttu ki, dokumacılar üretim maliyetlerinin %80'ini güçlükle karşılayabildi. Bu durum pekçok dokumacının zamanla aşırı yoksulluğa düşmesine neden oldu (Mukund 1992).

İngiliz tüccar ve East India Company'nin (Doğu Hindistan Şirketi) eski bir çalışanı olan Bolts (1772), Şirketin Hindistan'daki faaliyetlerine ilişkin uygulamaları belgelemiştir: “Dokumacı... emeğinin karşılığını tereddütsüz veren ve ürünlerini her zaman almaya hazır olan Hollandalı ve Fransız gomasthalara [bölgedeki kendi şirketleri tarafından atanan yerel temsilciler] gizlice satmayı tercih etmekteydiler. Bu, İngiliz Şirketi'nin gomastahının, dokumacının tepesinde onu izlemesi ve neredeyse bittiği zaman üretilen parçayı tezgahtan kesmek sureti ile ürünü alması gibi bir durumun sık sık yaşanmasına yol yol açardı” (193).

Ve şirketle çalışmazlarsa dokumacılara ne olurdu?

Kaba kuvvet, şiddet ve hapis

Doğu Hindistan Şirketi, Hint tekstil ticaretinde alıcı tekelini kaba kuvvetle zorladı. Bolts, ya İngilizlere satmayı reddeden ya da ürünlerini başka alıcılara satmaya çalışan dokumacıların nasıl baskı altında tutulduğunu anlatıyor: “...dokumacılar...Şirket ajanları tarafından sık sık alı konuldu ve hapsedildi, demir hücrelere kapatıldı, önemli miktarda para cezasına çarptırıldı [ve] kırbaçlandı…” (194). Ayrıca, "Nagaadlar olarak adlandırılan ham ipek sarıcılarının da öyle bir adaletsizliğe maruz kaldıklarını, örneğin ipek sarmalarını engellemek için başparmaklarını kestiklerini" anlatıyor. (194).

hint2.jpg

18. yüzyılın sonunda bir İngiliz Doğu Hindistan Şirketi yetkilisi file binerken resmedilmiş

Vergiler, vergiler, vergiler

Şirket, fiyat sabitleme stratejisiyle kısa vadede sadece Hintli dokuma tezgahlarını ve dokumacıları sakat bırakmaya ve bunu şiddet yoluyla uygulamaya odaklanmadı; ayrıca Hint tekstil ticaretinin kalıcı olarak sekteye uğramasını sağlamak için uzun vadeli vergilendirme stratejileri benimsediler.

İngiltere, Hindistan'a ithal edilen İngiliz tekstil ürünlerine büyük ölçüde düşük vergiler uygularken, Hindistan tekstillerinin İngiltere'ye ithalatına sert vergiler uyguladı. Nakatomi (1993), İngiliz üreticilerden Hint el dokuması patiska (chintz) ithal etmek için %85 ve İngiliz Raj'ı altında Hint muslin ithal etmek için %44 vergi alındığını yazıyor. Öte yandan, Hindistan'da İngiliz tekstil ürünlerine yalnızca %5 ithalat vergisi uygulanıyordu.

Bu strateji, İngiltere ile Hindistan arasındaki ticaret dengesini hızla tersine çevirdi. 18. yüzyılın başlarında, 1810'larda Hindistan'ın İngiliz tekstil tüketimine hakim olduğu yerde, Hindistan'a ihraç edilen İngiliz tekstillerinin miktarı, ihracatta kullanılmak üzere Hindistan'da üretilen ürünlerin miktarını aştı. 1820'lerde Hint ipliğinin fiyatı İngiliz ipliğinin fiyatının iki katıydı (Crill 2015). Bu, Hint el dokuması tekstillerinde azalan talebin zeminini hazırlayarak onu lüks bir ürün statüsüne itti.

Endüstriyel inovasyon

Küresel tekstil ticareti üzerindeki etkilerini azaltmak için Hintli dokumacılara baskıcı politikalar uygulamakla bağlantılı olarak İngiltere, tekstil teknolojisinde Hindistan'dan daha hızlı yenilik yaptı.

16. ve 17. yüzyıllarda Hint tekstil ürünlerine Avrupa pazarlarında büyük çekicilik kazandıran şey, Avrupalıların alışkın olduğu daha ağır, daha sade yünlü giysilerle tam bir tezat oluşturan hafif pamuklu basma kumaşlardaki boyalı desenleriydi. Hint patiskasının ithalatı Avrupa pazarını hızla doldurdu ve Avrupalı yün ve ipek üreticileri, işletmelerinin bu popüler ithal kumaştan zarar görmesine öfkelendi (Crill 2008).

hint1.jpg

İskandinav Müzesi'nde saklanan 18. yüzyıldan kalma elle boyanmış Hint patiska parçası

18. yüzyılda İngiltere, rekabetini Hindistan'dan karşılamak için yenilik yaptı. Hint pamuğunun artan taleplerini karşılamak için bir önlem olarak İngiltere, Lancashire'da Hint pamuklu kumaş taklitleri üretmeye başladı. Kısa bir süre sonra John Kay, 1733'te İngiltere'nin tekstil endüstrisinde Sanayi Devrimi'ni başlatan "uçan mekik"i icat etti. Ucuz, makine yapımı ve seri üretim tekstil ürünleri Hindistan pazarını sular altında bıraktı ve Hint tekstil ürünleri ile aynı seviyede görünüyorlardı. Yine, pahalı el dokuması Hint tekstilleri, hızlı modanın bu 18. yüzyıl versiyonuna karşı rekabet edemedi ve hem yerel hem de küresel talep hızla azaldı.

Stratejik hırsızlık

Hindistan'ın Babür Dönemi, yöneticilerinin Pers mirasından alınan farklı bir tekstil motifleri tarzını doğurdu. Bu motifler Hint tasarım dağarcığını zenginleştirdi ve yabancı alıcılardan daha fazla ilgi uyandırdı, ancak İngiltere kısa sürede bu tasarımları ortadan kaldırdı ve kendi kazançları için sadece birkaç önemli ayarlama yaptı. Irwin (1919), İngilizlerin Hint tasarımlarını nasıl 'üzgün kırmızı arka planlar üzerinde yapılan koyu tasarımlar' olarak algıladıklarını ve bunun yerine bu renkli desenleri beyaz/kirli beyaz tabanlar üzerine boyayarak Avrupalı tüketicilerin zevklerine daha uygun hale getirmek için bu tasarımları nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

İngilizler ayrıca, İngiliz dokumacılar tarafından üretilen bu değiştirilmiş tasarımları sergiledikleri "The Great Exhibition of 1851" gibi büyük ticaret fuarları düzenlediler. Hindistan'ın dört bir yanından kumaş örnekleri içeren, üretim bölgelerini, maliyetini, ağırlığını ve boyutlarını detaylandıran Hindistan Tekstil Kumaşları gibi örnek kitapları dağıttılar. Crill (2015), “...bu örnek kitaplar... yeni pazarlara açılmak isteyen İngiliz üreticilere yardımcı olacak kılavuzlar olarak işlev görmek üzere Britanya genelindeki ticaret odalarına ve sanat okullarına dağıtıldı” (185). Öte yandan Hintli dokumacıların The Great Exhibition gibi ticari fuarlara erişimi yoktu ve dokumacı topluluğu arasında bilgi paylaşmak ve popüler tasarımlar için üretimi artırmak için kullanabilecekleri örnek kitapları da yoktu. Sonuç, İngiliz tekstil üreticilerinin Hintli meslektaşlarını kendi tasarımlarıyla, çok daha ucuz bir fiyata ve üretim için daha az zaman harcayarak yenebilmeleriydi.

Bu beş stratejiyle (fiyat sabitleme, şiddet, vergiler, yenilik ve stratejik hırsızlık) İngiltere'nin Hindistan'ın el dokumacılığı endüstrisini nasıl akamete uğrattığını görmek son derece kolay.

hint3.png

Doğu Hindistan Şirketi'nin ele geçirdiği bölgeleri (mavi) ve bağlı Hint devletçiklerini (kırmızı) gösteren bir harita, 1858-1914

18. ve 19. yüzyıllarda talebi el tezgâhlarından uzaklaştıran etkenlerin neler olduğunu görmek de kolay; sürdürülebilirlik ve miras, alıcıların hangi kıyafetleri satın alacaklarını düşünürken akıllarında tuttukları faktörler değildi. Yine de bunlar, modern tüketici için önemli olduğuna inandığımız faktörlerdir. Geçmişi yansıtırken bugüne hitap eden tasarımlar yaratarak talebin istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürebildiğimiz sürece, belki de el dokuma tezgahlarına gelecekte eski ihtişamlarına geri dönme şansı verebiliriz.

Kaynak: Mepa News

Kaynakça

Kaynak

Bolts, W. 1775. Considerations on India affairs. London: J. Dodsley et al.

Crill, R. 2008. Chintz. London: VA.

Crill, R. (n.d.). The fabric of India.

Das, G. 2002. “If We Were Once Rich, Why Are We Now Poor?” In: India Unbound. New Delhi: Penguin Books. 52-63.

Dalrymple, W. 2019. The Anarchy: The East India Company, Corporate Violence, and the Pillage of an Empire. New York: Bloomsbury Publishing.

Irwin, J. 1919. “Indian Textile Trade in the Seventeenth Century, Foreign Influences.” Journal of Indian Textile History 4: 58.

Mukund, K. 1992. “Indian Textile Industry in the 17th and 18th Centuries: Structure, Organisation and Responses.” Economic and Political Weekly (27): 2057-2062.

Nakatomi, K. 1993. “History of Indian Textiles.” In: K. Hatanaka, ed., Textile Arts of India. San Francisco: Chronicle Books.

Tharoor, S. 2018. Inglorious empire. London: Scribe Publication.

twtbanner-001.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Mepa News, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Her bir yorum 600 karakterle (boşluklu) sınırlıdır.