Noam Chomsky

Noam Chomsky

Amerikan aktivist, dil bilimci,