1. ANALİZ

  2. Siyonizmin Yahudilere zarar verici etkisi
Siyonizmin Yahudilere zarar verici etkisi

Siyonizmin Yahudilere zarar verici etkisi

"Siyasi Siyonistler eylemlerini gerekçelendirmek için suni bir din bahanesini kullanıyorlar."

A+A-

Son elli yıldır kadim ve güzel Musevilik, Siyonist hareketi, aileleri bin yılı aşkın süredir Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında yaşamış olan mily­onlarca yerli Filistinli Arap'a acı çektirmek, küçük düşürmek ve baskı altında tutmak üzere kullanmış olan siyasi haydutlar tarafından gasp edildi. Siyasi Siyonistler eylemlerini gerekçelendirmek için suni bir din bahanesini kullanıyorlar.

 

Özellikle hem ABD hem de Avrupa'da, Siyonizm'in Tanrı tarafından meşru kılındığı yönünde ahmak hükümetleri -ve onlarla birlikte İncil’e körü körüne bağlı milyonlarca ateşli Hıristiyan’ı ikna etmek için İncil’den bazı kısımları hatalı bir şekilde aktarıp kullanıyorlar. Hakikat şu ki; Yahudilerin dini spektrumunun -yani reformcular ve Ortodokslar- her iki kesiminden de birçok kişi Siyonist projeye karşı çıkıyorlar ve en başından beri de bu çizgilerini koruyorlar. Hakikat şu: Di­ni Musevilik ve Siyasi Siyonizm, birbirini dışlamaktadırlar. Bi­rincisi; binlerce yıllık, dini ve ahlaki bir güçtür ve Hıristiyan­lık da ondan türemiştir. İkincisi ise, sadece yanlış bir şekilde etnik bir üstünlük ve Filistin topraklarının tümünde hak id­diasında bulunmakla kalmayan, ayrıca birinciyi de onaylayan, modern bir siyasi harekettir. Altı yılı aşkın süredir Siyasi Si­yonist hareket Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapis­hanesine çevirdi. Burada İsrail hükümeti, temel tıbbi, gıda ve inşaat tedarikini abluka altına almak suretiyle iki milyon kişiyi hayatını idame ettirme düzeyinin birazcık üzerinde tu­tuyor kasıtlı olarak. Bu da  rejim değişikliğine dönük kriminal ve beyhude bir çaba.

 

Şaşılacak bir şekilde, hem Amerikan hem İngiliz hükümet­leri bu yasadışı ve insanlık-dışı programı görmezden geliyor­lar. Aynı hükümetlerin beyni, bugüne dek Siyonist propagandayla yıkanmışa. Sadece bu hafta İngiliz hükümeti. İsrail'in işgal ettiği topraklardan gelecek mallara yönelik herhangi bir mevcut meşru boykotun gelecekte yasadışı kabul edile­ceğini ve sert yaptırımlara tabi tutulacağını açıkladı. Bugün 500.000'den fazla İsrail vatandaşı, hükümetleri tarafından Fil­istin topraklarına yasadışı şekilde yerleşmeleri için İsrail'deki evlerini terk etmeleri yönünde teşvik edildi. Bunun amacı ise, bir Filistin devletinin kurulmasını önlemekti. Söz konusu politika, uluslararası hukuku ve demokrasinin temel ilkeleri­ni daha önce görülmemiş şekilde hiçe sayarak. İngiliz hükü­meti tarafından zımni bir şekilde desteklendi.

 

İsrail hükümetinin suç teşkil eden gündeminin hem AIPAC'ın denetimindeki ABD kongresi hem de CFI'nin deneti­mindeki İngiliz hükümeti tarafından bu şekilde kabullenilme- sinin sonucu ise; üniversitelerde, kampüste, sokaklarda ve Avrupa çapında sosyal çevrelerde Yahudi karşıtı tutumlarda korkutucu bir artışın tetiklenmesidir. Keza sokaktaki insan artık Siyonist hareketin yerli bir halkın tümüne karşı gerçek­leştirdiği korkunç adaletsizliğin farkında ve güçlü lobi çevre­lerinin etkisi altında kaldığı bariz olan hükümetlerinin de bu durumu kabullendiklerini görüp hayretler içerisinde kalıyor­lar. Modem Siyasi Siyonizm, dünya çapında ulusal parlamen­tolarla içli dışlı olan lobi çevreleriyle birlikte. Birleşmiş Mil­letler tarafından, etnik önyargı ve şiddeti artıran bir örgüt olarak yasaklanmalıdır. Diğer türlü tarihin tekrar etmesi ve herhangi bir hükümetin kontrol edebileceğinin ötesinde bir felaketin yeniden ortaya çıkması an meselesi.

 

Sonuç olarak, hükümetler-arasında acilen bir eyleme ge­çilmesi gerekmektedir ve bu eylem sadece Avrupa çapında değil ABD ve Kanada'da da olmalıdır. Montreal Universitesi'nden Profesör Yakov Rabkin'e göre; "Siyasi Siyonizm, ayrı bir Yahudi ulusuyla Yahudilerin ayrı siyasi çıkarlarının var ol­duğu anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden Yahudi anti Siyonistler bireyselciliği ön plana çıkardılar; haklarının etnokratik devletler bir yana dursun dar görüşlü ve kendine hizmet eden etnik örgütler yerine liberal demokrasilere sahip hü­kümetler tarafından daha iyi korunacağını ileri sürdüler."

 

Kaynak: http://www.globalresearch.ca/political-zionisms-damaging-impact-on-jewish-communities-worldwide/5509392

Turquie Diplomatique

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Mepa News, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Her bir yorum 600 karakterle (boşluklu) sınırlıdır.