Halid Abdurrahman

Halid Abdurrahman

Çatışma bölgeleri araştırmacısı